Overwin een burn-out online

jkhrFGT
Screenshot van online hulp zorggroep Eclips

Meer dan 30.000 mensen vonden al de weg naar online geestelijke hulpverlening. Het is een concept dat is overgewaaid uit Nederland, waar het al langer ingeburgerd is. Maar ook in België wint het fenomeen aan populariteit. Zorggroep Eclips startte op 1 juni 2015 met een online hulpproject voor mensen met psychische problemen. “Het was en is een overweldigend succes”, zegt David Larmuseau, algemeen directeur en coördinator van zorggroep Eclips.

“Op de dag van de lancering, waren er maar liefst 5.000 aanmeldingen.”
– David Larmuseau

De zorggroep is vooral actief in de klassieke opvang van senioren, de thuiszorg en de woonzorgcentra. Op 1 juni 2015, bijna tien maanden geleden, startte de zorggroep ook met online geestelijke hulpverlening. Het project blijkt een groot succes te zijn. “Op de dag van de lancering, waren er maar liefst 5.000 aanmeldingen. Dit zijn er vandaag meer dan 30.000, waarvan ongeveer 750 mensen actief in behandeling zijn”, zegt Larmuseau.

Het online initiatief staat open voor diverse problemen, zoals depressie, burn-out, angsten, paniek, piekeren en slaapproblemen, en dit bij iedereen ouder dan 18 jaar. Vooral mensen met zeer zware problematieken, zoals misbruik in het verleden of een burn-out melden zich frequent aan. Als de situatie te ernstig wordt, proberen ze de cliënten wel te overtuigen om de hulp van externe officiële instanties in te roepen. “Na verloop van tijd, gaan mensen vaak ook zelf een face-to-facegesprek vragen”, zegt Larmuseau.

Vooral mensen met zeer zware problematieken, zoals misbruik in het verleden of een burn-out melden zich frequent aan.

Zorggroep Eclips weerhoudt wel enkele aandoeningen uit het project. “Verslavingsproblematieken, structurele persoonlijkheidsstoornissen (autisme, borderline, …) en seksuele afwijkingen (pedofilie, seksuele agressie, enzovoort) worden omwille van de complexiteit niet via onze online hulp begeleid”, aldus de zorggroep. Online geestelijke hulpverlening is in vele gevallen dus geen alternatief voor de klassieke hulpverlening, maar het is wel al een eerste stap in de goede richting.

Na registratie op hun website verleent zorggroep Eclips gratis toegang tot informatie en professionele begeleiding. Tien psychologen staan aan de andere zijde van het wereldwijde web klaar om de cliënten verder te helpen via werkmodules. Deze behandelpakketten zijn aangeboden door Minddistrict, een Nederlands bedrijf dat zich focust op het innoveren van de gezondheidssector. Zorggroep Eclips kocht bij deze firma ook een communicatieplatform aan om veilig met hun cliënten te kunnen communiceren.

Larmuseau schat de kosten voor het project op 400.000 euro per jaar. Hiermee moeten de hulpverleners vergoed worden en de zorggroep moet ook per aanmelding 49 euro betalen aan de leveranciers van de ICT-software. Zorggroep Eclips is geen officiële gezondheidsorganisatie en dus zijn er geen subsidies voorzien door de overheid. Om de kosten te dekken, richtte zorggroep Eclips een Medi-Comfort Shop op. Deze winkel in hartje Brussel verkoopt onder meer rolstoelen en bedden, maar ook orthopedisch, ergotherapeutisch en verpleegkundig materiaal. Met de winst hiervan financieren ze het online hulpproject.

Eclips werkt verder ook samen met de verzorgingsinstelling Broeders van Liefde en met het Centrum voor Geestelijke Gezondheid PassAnt. Beide hebben toegang tot het communicatieplatform en de modules om mensen met psychische problemen te helpen. “In een eerste, nog lopende fase gingen 4 therapeuten met de tool aan de slag. Dit zijn overwegend mensen die deel uitmaken van het FIK (Focusteam Innovatie & Kwaliteit). De online modules worden binnen PassAnt wel enkel ingezet ter ondersteuning, verbreding en verdieping van een lopend face-to-face cliëntentraject”, zegt Ginette Van Der Zwalmen van PassAnt.

“Omdat de overheid geen subsidies geeft, willen we met die samenwerking toch ons doel bereiken: mensen helpen zodat ze niet een half jaar tot een jaar moeten wacht op hulp” zegt Larmuseau nog.

Geef een reactie