[Edito] Tja…

“Tja, je kunt dat niet niet doen”, antwoordt een redacteur als ik hem vraag of ik ook iets over Brussel moet schrijven. Maar er kropen al zoveel machteloze mensen in hun pen om zich uit te drukken, te dichten en te tekenen. Om met woorden te smeken om daden. Om de lichten aan het eind van de metrotunnel te beschrijven, of om die gitzwart te laten. “[Edito] Tja…” verder lezen

[Edito] -Ismes

‘Ni l’un ni l’autre, bâtard tu es, tu l’étais et tu le restes.’ De lyrics van Stromae hadden nooit meer betekenis dan nu. De vluchtelingencrisis verhit de gemoederen tot ongekende temperaturen. Syriërs, Irakezen en Afghanen worden door een bange blanke kustburgemeester onwettig uit het openbaar zwembad geweerd, en gouverneur Decaluwé tikt de doodbrave pastoor van Zeebrugge op de vrome vingers, omdat hij ze te eten wil geven. Maar Stromae’s lyrics zijn niet alleen van toepassing op de vluchtelingen: in dit tijdsgewricht is iedereen wel ergens een ‘bâtard’. “[Edito] -Ismes” verder lezen